Bu yazımızda çevremizi saran kimyasalların yayılım ve dağılımları konusunu hep birlikte inceleyelim. Hepimizin bildiği üzere çevre dış derimizden sonra başlayan her şeydir. Çevremiz büyük oranda kimyasal maddelerden oluşmaktadır. Doğal olarak çevrede bulunurlar. Ancak çevrede doğal olarak bulunmayan kimyasal bileşikler de vardır. Bunların oluşumunda insanların katkısı bulunmaktadır. Kimyasallar insan vücuduna değişik […]

Bu yazımız biyokimyasal oksijen ihtiyacı nedir? Atıksu arıtma işlemi için önemi nedir? Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) deneyi hakkında bilgiler içermektedir. İçerisinde bakteri barındıran atıksulara oksijen verildiği takdirde, bakteriler aracılığı ile, kararsız (çürüyebilen) maddeler aerobik parçalanmaya uğrar. Bu sırada ise oksijen sarf edilmektedir. Kararsız maddeler kararlı hale dönüşmektedirler. Organik maddelerin aerobik […]

Erozyon nedir? Nasıl oluşur? Erozyonu etkileyen faktörler nelerdir? Sorularının cevaplarını bulacağınız bu yazımıza erozyonun tanımı ile başlayalım. Erozyon nedir?; toprak malzemelerinin  rüzgar veya su gibi doğal etkiler tarafından taşındığı jeolojik bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel erozyon Kimyasal bileşimleri değiştirmeden kayaların fiziksel özelliklerinin değiştirilmesiyle gerçekleşir. Fiziksel erozyon ile kayalar küçülür veya yumuşamasına neden olmaktadır. Kayalar fiziksel […]

Yazımıza Atık nedir? Atık yönetimi nasıl yapılır? Atık yönetimi genel ilkeleri nelerdir? sorularının cevaplarını aramadan önce atık tanımından başlayalım. Atık; Çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyal bütünü olarak tanımlanabilir. Atıkları listelemek istersek, uzun bir listeden bahsedebiliriz. Yemek ve bahçe atıkları, inşaat ve […]

Değerli okuyucular, Ötrofikasyon Nedir? Nasıl Oluşur? Sorularının cevapları ile ötrofikasyon meydana getirdiği sonuçlar, ötrofikasyon basamakları bilgilerini içeren yazımız sitemizde ayrıntılı bir şekilde yayınlanmıştır. Şimdi ise ötrofikasyon giderme yöntemleri nelerdir? gelin hep birlikte inceleyelim. Ötrofikasyon daha önceki yazımızda belirttiğimiz gibi, Ötrofikasyon göl gibi su ekosisteminde, azot, fosfor gibi besin maddelerinin artması […]