Bu yazımız biyokimyasal oksijen ihtiyacı nedir? Atıksu arıtma işlemi için önemi nedir? Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) deneyi hakkında bilgiler içermektedir. İçerisinde bakteri barındıran atıksulara oksijen verildiği takdirde, bakteriler aracılığı ile, kararsız (çürüyebilen) maddeler aerobik parçalanmaya uğrar. Bu sırada ise oksijen sarf edilmektedir. Kararsız maddeler kararlı hale dönüşmektedirler. Organik maddelerin aerobik […]

Erozyon nedir? Nasıl oluşur? Erozyonu etkileyen faktörler nelerdir? Sorularının cevaplarını bulacağınız bu yazımıza erozyonun tanımı ile başlayalım. Erozyon nedir?; toprak malzemelerinin  rüzgar veya su gibi doğal etkiler tarafından taşındığı jeolojik bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel erozyon Kimyasal bileşimleri değiştirmeden kayaların fiziksel özelliklerinin değiştirilmesiyle gerçekleşir. Fiziksel erozyon ile kayalar küçülür veya yumuşamasına neden olmaktadır. Kayalar fiziksel […]