Dezenfeksiyon nedir? Dezenfeksiyon yöntemleri

Dezenfeksiyon nedir? Dezenfeksiyon yöntemleri nelerdir? Sorularının cevaplarını bulacağınız bu yazımızda dezenfeksiyon kavramına genel bir bakış açısıyla hep birlikte bakalım.

Dezenfeksiyon nedir? Dezenfeksiyon yöntemleri nelerdir?

Dezenfeksiyon nedir? Dezenfeksiyon yöntemleri nelerdir? Sorularının cevaplarını bulacağınız bu yazımızda dezenfeksiyon kavramına genel bir bakış açısıyla hep birlikte bakalım.

Dezenfeksiyon, genel anlamıyla patojen ajanların (hastalık yapıcı) yok edilmesi veya etkisiz hale getirilmesi işlemidir. Bu anlamda dezenfeksiyon işlemi bakteriler, virüsler, algler vb. tüm organizmaların yok edildiği sterilizasyon işleminden ayrılmaktadır. Dezenfeksiyon işlemi ile etkisiz hale getirilemeyen organizmalar da bulunmaktadır.

Dezenfeksiyon işleminin tarihçesinin eskiye dayandığı bilinmektedir. Dezenfeksiyon işleminin yaygınlaşarak hızlanması tifo salgınlarında sodyum hipokloritin kullanılmasıyla başlamıştır.

Dezenfeksiyon Yöntemleri:

Dezenfeksiyon yöntemlerini sıralayacak olursak başlıca yöntemler; mekanik dezenfeksiyon yöntemleri, kimyasal dezenfektanların kullanımı, radyasyon ile dezenfeksiyon yöntemleridir.

Dezenfeksiyon uygulamalarında en yaygın kimyasal dezenfektanlar kullanılmaktadır. Bu kimyasal dezenfektanlar arasında: Klor, klor bileşikleri, ozon, iyot, deterjanlar, sabunlar, hidrojen peroksit, asitler, alkaliler, brom, civa, altın, gümüş, kurşun, bakır, potasyum permanganat  sayılabilmektedir.

Fiziksel dezenfeksiyon işlemleri ışık, ısı, ses dalgaları ile yapılmaktadır. Işık ile dezenfeksiyon güneş ışığı, ultraviyole ışık olarak dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır.

Mekanik dezenfeksiyon yöntemleri genellikle su ve atık su arıtma işlemlerinde kullanılmaktadır. Filtrasyon, çöktürme prosesleri kullanılmaktadır. Bu prosesler verimliliği ölçüsünde organizma giderimini sağlamaktadır.

Radyasyon ile dezenfeksiyon yönteminde elektromanyetik yöntemler veya ışınlama kullanılmaktadır.

dezenfeksiyon yöntemleri

Dezenfektanların Etki Mekanizmaları:

Dezenfeksiyon işlemleri ile hastalık yapıcı organizmaların yok edildiği yada etkisiz hale getirildiğinden bahsedilmişti. Şimdi de dezenfektanların bu işlemleri nasıl yatığından bahsedelim.

Dezenfektanların organizmaları tahrip etmesi yada etkisiz hale getirmesi; hücre zarının geçirgenliğinin bozulması, protoplazma yapısının değiştirilmesi ve enzim faaliyetlerinin azaltılması yada engellenmesi sonucu reaksiyon hızının yok edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Dezenfeksiyon İşleminin Verimliğini Etkileyen Faktörler:

Dezenfeksiyon işleminin verimliliğini etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerin bilinmesi ve bu faktörlerin etkilerinin en aza indirgenmesi dezenfeksiyon işleminin verimliliğini o ölçüde artıracaktır.

Dezenfeksiyon işleminin verimliliğini etkileyen başlıca faktörleri sıralayacak olursak:

Dezenfeksiyon hızı: Dezenfeksiyon işleminin uygulanacağı su ile temas süresi çok önemlidir. Temas süresi belirlenirken etki hızlarının bilinmesi gerekmektedir.

Dezenfektanların Konsantrasyonu: Dezenfeksiyon işleminin verimliliği için konsantrasyon önemlidir.

Organizmaların Sayısı: Bu durum konsantrasyon miktarını da etkilemektedir.

Organizmaların Cinsi: Organizmaların cinsi ve yapısı dezenfeksiyon işlemini etkileyen faktördür. Örneğin bakterilerin sporları dezenfeksiyon işlemine karşı direnç göstermektedir.

Ayrıca suyun yapısı, PH, sıcaklık dezenfeksiyon işleminin verimliliğini etkileyen başlıca faktörler arasında sayılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Sağlık Koruma Bandı Nedir? Mesafesi Nasıl Belirlenir

Cts Mar 2 , 2019
Gayrisıhhi müesseselerin toplum ve çevre sağlığına yapacağı olası zararlı etkilerin en aza indirgenmesi amacıyla işletmenin etrafında bırakılan sağlık koruma bandı yasal dayanaklarını, nasıl belirleneceği hakkında hep birlikte inceleme yapalım. Sağlık Koruma Bandı; Gayrisıhhi müesseselerin halk sağlığı ve çevre sağlığına yapacağı zararlı etkileri ( deşarjlar, emisyonlar, atıklar, gürültü, koku, iyonize edici radyasyon […]
Sağlık Koruma Bandı