Fosil Yakıt Nedir? Fosil Yakıtların Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Fosil yakıt, ölü bitki ve hayvanların kalıntılarından oluşan esas olarak kömür, akaryakıt veya doğal gaz olan hidrokarbonlardır.

Fosil Yakıt Nedir? Fosil Yakıtların Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Fosil yakıtlar nasıl oluşur? Fosil yakıtların oluşumu, fosil yakıtlar yenilenebilir mi? Fosil yakıtlar nerelerde kullanılır? Fosil yakıtların avantajları ve dezavantajları nelerdir? Fosil yakıtlar nelerdir? Bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz yazımıza hep birlikte göz atalım.

Sanayi devriminde itici faktörlerden biri kömür enerjisinin getirilmesiydi. Kömür yakacak odundan daha verimli ve yoğun bir enerji kaynağı sağladı. Bu durum, daha büyük makinelerin ve makineleştirilmiş fabrikaların üretim için norm haline gelmesine izin verdi.

Kömürden sonra iki önemli enerji kaynağı petrol ve doğalgazdır. Bu güçler büyük fabrikalar, arabalar ve dünyadaki elektriğin neredeyse tümünü yaratıyor. Bu artan enerji talebi, giderek artan bir fosil yakıt enerji arzı ile karşılandı.

Fosil yakıtlar, bugün dünyamızdaki en belirgin enerji kaynağıdır. Elektrik üretiminden, motorlu araç ve kamyonlara, evlerimizi ısıtmaya kadar her şey için kullanılmaktadır. Fosil yakıtlara alternatif olarak, güneş, rüzgar veya nükleer fisyon gücü gibi gelişmeye başlayan ve her yıl kullanım miktarlarında artış görünen kaynaklar vardır.

Son 100 yılda bilim adamları ve daha yakın zamanda halk, fosil yakıtların olumsuz çevresel etkilerinin giderek daha fazla farkına varmaya başladı. Fosil yakıtların olumsuz etkilere yol açtığını bilmemize rağmen, onları kullanmaya devam ettik çünkü bazı iyileştirici nitelikleri vardır.

Fosil yakıt enerjisinin avantajları ve dezavantajları konusunda günümüz toplumunda büyük tartışmalar olmaya devam etmektedir.

Fosil Yakıtlar Nelerdir?

Üç farklı fosil yakıt kategorisi vardır: kömür, petrol ve doğal gaz.

Bu gruplar, içinde bulunduğu duruma (katı, sıvı veya gaz) ve nasıl oluştuklarına göre ayrılır. Fosil yakıtlar, ölü bitki ve hayvanların (organik madde) ayrışması ve yer kabuğuna gömülmesiyle milyonlarca yıl boyunca oluşur. Zamanla yer kabuğunda bulunan aşırı basınç ve ısı, organik madde içindeki karbon ve hidrojen atomlarının kimyasal olarak bugün kullandığımız fosil yakıtlara dönüşmesine neden olur.

Kimyasal olarak fosil yakıtlar değişken uzunluktaki karbon ve hidrojen atomlarının zincirleridir. Sürecin oluşması milyonlarca yıl alır ve yapay koşulların çoğaltılmasını neredeyse imkansız kılan koşullar gerektirir.

Üç tür fosil yakıt, farklı organik maddelerden üretilir. Kömür katı olarak bulunur ve kara esaslı bitki maddesi tarafından oluşur. Üç fosil yakıt türünden en uzun karbon zincirine sahip olanıdır ve gram başına en az enerji üretir.

Petrol bir sıvıdır. Orta büyüklükte karbon zincirlerine sahiptir ve enerjisini orta miktarda üretir.

Doğal gaz daha hızlı, petrol ve kömürün yan ürünü olarak oluşur. En kısa karbon zincirlerine sahiptir, fakat aynı zamanda gram başına en fazla enerji üreten fosil yakıtıdır.

Fosil Yakıt Nedir? Fosil Yakıtların Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Fosil Yakıtların Avantajları Nelerdir?

Fosil yakıtlar günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır, çünkü birçok olumlu yönleri vardır. Fosil yakıtların en güçlü avantajlarından birkaçı aşağıda listelenmiştir.

# 1 Nispeten ucuzdur

İstatistiksel olarak, fosil yakıtlar şu anda mevcut en ucuz enerji formlarından biridir. Fosil yakıtlar son 200 yılda çok yaygın bir şekilde kullanıldığından, onları araştırmak için çok para ve zaman harcanmıştır.

Sistemler, petrol çıkarma işlemi sırasında ortaya çıkan doğal gazı kullanan sistemler gibi, mümkün olan en verimli ve uygun maliyetli yöntemlerle onları çıkarmak ve kullanmak için tasarlanmıştır.

Fosil yakıtlar için altyapı oluşturmak için çok zaman harcanmıştır. Bu pahalı bir yatırım olmuş, ancak bu yatırımlar artık fosil yakıtları işlemeyi kolaylaşmıştır. Çıkartma ve kullanılabilir enerjiye dönüşme maliyetlerinde azaltmaya yardımcı olmuştur.

# 2 Güvenilir

Fosil yakıtların yakıldıklarında, ne kadar enerji ürettiklerini ve mevcut fosil yakıtların miktarına göre üretecekleri enerji miktarının kolayca hesaplandığını biliyoruz. Bu bize her koşulda 24 saat kullanılabilecek güvenilir bir enerji kaynağı sağlar.

# 3 Güvenli ve taşıması kolay

Sürekli gelişen teknolojiyle birlikte fosil yakıtlar artık nispeten daha güvenli ve taşınması kolay bir hale gelmiştir. Fosil yakıtların taşınması insanlar için çok az sağlık riski oluşturur. Fosil yakıtlar tüm dünyada toplanır ve kullanılmadan önce büyük mesafeler başarıyla taşınır.

Bunun bir örneği, ABD’nin yıllık petrol arzının yüzde 10’unu 12.000 kilometre mesafedeki Suudi Arabistan’dan nasıl ithal ettiği. Fosil yakıtlar o kadar istikrarlı olduğu için, taşıma sırasında tutuşma riski nispeten düşüktür.

# 4 Enerji verimli

Fosil yakıtlar, bilinen diğer enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında süper verimlidir. Büyüklüklerine göre çok fazla enerji ürettikleri anlamına gelir. Maalesef, bilinen yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtların verimliliğine yakın bile değildir.

Petrol, metreküp başına 45 milyar joule enerji verirken, 10 mil / saat rüzgar, metreküp başına yalnızca 7 joule enerji üretir. Bu durum petrolün, rüzgar enerjisinden 6,4 milyar kat daha fazla enerji ürettiği anlamına gelir. Fosil yakıtlarda enerji yoğun olduğu için, ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi üretmek için daha az fosil yakıt kullanırız.

# 5 Faydalı yan ürünler

Plastikler, dünyada en yaygın kullanılan malzemelerden bazılarıdır ve petrolden üretilirler. Fosil yakıtlar olmadan, her gün kullandığımız ucuz ve kullanışlı plastik ürünlerin çoğunu yapamayız.

# 6 Küresel dağıtım

Fosil yakıtlar hemen hemen her yerde bulunur. Tüm dünyaya yayılmış zengin kömür, gaz ve ham petrol damarları vardır.

# 7 Düşük altyapı gereksinimi

Fosil yakıtlarla çalışan elektrik üretim tesislerinin kurulması ve bakımı son derece kolaydır. Özellikle yakıt kaynağı yakın olmasa bile, tek bir yerde çok büyük miktarda enerji üretebilirler.

Fosil yakıtlar ayrıca çıkarma, taşıma ve kullanım süreçlerinden dolayı çok sayıda iş imkanı yaratır.

Fosil Yakıt Nedir? Fosil Yakıtların Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Fosil Yakıtların Dezavantajları Nelerdir?

Fosil yakıtlar birçok avantaj özelliğine sahiptir, ancak aynı zamanda çevreye büyük zararlar verir. Fosil yakıtlara ilişkin en dezavantajlardan birkaçı aşağıda listelenmiştir.

# 1 Sonlu kaynak

Fosil yakıtlar tükenir, çünkü yenilenemezler. Fosil yakıtların yer kabuğunda doğal olarak oluşması milyonlarca yıl alır ve bunları doğal olarak üretilenden daha hızlı kullanıyoruz.

Bilim adamları şu anki kullanım ve tedarik oranımızla fosil yakıtların 100 yıl içerisinde tükeneceğini tahmin ediyorlar.

Bu çok büyük bir sorun gibi görünmektedir, çünkü eğer yeterli enerjiyi üretemezsek, toplumun güvendiği teknolojinin neredeyse tamamı işlev görmeyecek. Daha fazla fosil yakıtı çıkarmak ve özütleme tekniklerimizi geliştirmek için zamana ve paraya yatırım yapmamalıyız. Aksine, alternatif tercihen yenilenebilir enerji formları geliştirmeye odaklanmalıyız.

# 2 Ekstraksiyonun çevresel etkileri

Fosil yakıtlar, kömür için madencilik, petrol veya doğal gaz için delme yoluyla yer kabuğundan çıkarılır. Bu işlemlerin her ikisi de son derece yoğun, yıkıcı ve kirleticidir.

Şerit madenciliği olarak bilinen bir madencilik türü, tipik olarak sığ kömür yatakları aramak için büyük miktarda yüzey toprağı çıkarılmasıyla karakterize edilir. Şerit madenciliği, değerli besin bakımından zengin toprakları, tüm bitki / hayvan yaşamını sona erdirir ve toprak erozyonunu arttırır.

Petrol çıkarımı, ağır metallerin doğal ekosistemlere salınması, kurulum için rahatsız edici alanlar ve yeraltı suyu kaynaklarına sızan kirli atık su gibi sorunların çıkmasına neden olur. Bu konuların doğal dünya ve sağlığımız üzerinde büyük etkileri var.

# 3 Çevreye zarar veren kazalar

Fosil yakıtların alınması ve taşınması büyük çevresel risklerin meydana gelmesine neden olur. Bu olayların etkileri sayısızdır ve sucul ekosistemlere ciddi zararlar vermiştir. Petrol sızıntıları, deniz felaketlerinin önde gelen nedenlerinden biridir ve her meydana geldiklerinde milyonlarca kuş, memeli, balık ve diğer deniz canlılarının ölümüne neden olabilmektedir.

# 4 İklim değişikliği

Fosil yakıtlar yakıldığında büyük miktarlarda CO2 ve diğer sera gazları (sera gazı) salgılarlar. Sera gazı istikrarlı bir şekilde gezegenimizdeki en büyük sorunlardan biri olan iklim değişikliğinin temel nedenidir. Daha fazla fosil yakıt yakılması, iklim değişikliği sorununa neden olan, daha fazla sera gazının salınmasına sebep olur.

İklim değişikliği, hava olaylarına ve deniz seviyesinin yükselmesine neden olarak dünyadaki birçok yeri etkilemeye başlamıştır. İklim değişikliği devam ederse, dünyadaki birçok canlı için olumsuz etkilere neden olacaktır.

# 5 İnsan sağlığı

Fosil yakıtların yakılması çok fazla hava kirliliği yaratır. Bu hava kirliliği tipik olarak kurum ve Azot Oksitler gibi bileşiklerden dolayı meydana gelir.

Bu kirleticilerin, özellikle çocuklarda, astım ve alerji gibi sorunlara neden olduğu görülmüştür. Ek olarak, Dünya Sağlık Örgütü yılda 7 milyon erken çocuk ölümünü hava kirliliğine bağlamış ve hava kirliliğine bağlı sağlık sorunlarının tedavi edilmesinin yıllık sağlık maliyetinin 100 milyar dolar olduğunu tahmin etmiştir.

# 6 Su kullanımı

Dünyanın birçok yerinde su kıtlığı sürekli bir konudur. Fosil yakıt enerji santralleri, soğutma için genellikle doğrudan göllerden ve nehirlerden çıkardıkları çok miktarda suyu kullanır.

# 7 Atık ürünler

Kömürün ve yağın rafine edilmesi, çevreye zararlı bazı yan ürünler ortaya çıkarmaktadır. Saf halde bulunan fosil yakıtların içerisinden istenmeyen elementleri gidermek için çıkarılması gerekmektedir.

Atık çoğu zaman yüksek konsantrasyonlarda sülfür ve diğer istenmeyen bileşiklerden oluşur. Bu atığın atılması çok maliyetlidir ve bu işlem doğru şekilde yapılmazsa doğal ekosistemlere sızabilir. Kaçaklar, canlılar üzerinde çeşitli zararların oluşmasına neden olabilir.

# 8 Artan maliyetler

Fosil yakıtların çıkarılması gittikçe zorlaşmakta ve onları bulmak için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu onları daha pahalı kılar ve sonunda yenilenebilir enerjilerin ucuz hale gelmesine yol açabilir.

Fosil yakıt enerjisinin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırırken, olumsuz etkilerin gezegene son derece zarar verdiği çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Ne yazık ki, insanlar fosil yakıtlara çok bağımlı hale geldi, bu yüzden onlardan tamamen uzaklaşmak uzun bir süreç olacak.

Popülerlik artmaya devam etse de, bazı ülkeler elektriğinin büyük bir bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmeye başlamıştır. Almanya şimdi toplam elektriğinin yüzde 30’unu rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarından alıyor ve Hindistan yalnızca 2017’de 6 Gigawatt güneş paneli kurmuştur. Bu ülkeler, dünyanın geri kalanının uyması gereken rol modellerdir.

Sonuç olarak, önemli bir değişiklik yapmak için, fosil yakıt kullanımını azaltmak için her birimizin kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Güneş panelleri kurarak ya da araba kullanmak yerine, bisiklete binerek gitmemiz gereken yere gidebiliriz. Yaptığımız her küçük değişiklik bizi fosilsiz bir geleceğe doğru sürüklemektedir.

dm.crn

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Güvenli Gıda Hazırlama İçin "Altın Kurallar"

Per Nis 25 , 2019
Güvenli gıda tüketimi, güvenli gıda hazırlama, pişmiş yiyeceklerin saklanması ve çiğ ile pişmiş yiyecekler arasında temas vb. konuların yer aldığı yazımıza hep birlikte göz atalım.
GÜVENLİ GIDA HAZIRLAMA İÇİN “ALTIN KURALLAR”