Gayrisıhhi Müessese Nedir? 1. Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Nelerdir?

Gayrisıhhi müessese nedir? 1. sınıf gayrisıhhi müesseseler nelerdir? sorularının cevaplarını bulabileceğiniz yazımızı hep birlikte inceleyelim.

Gayrisıhhi Müessese Nedir? 1. Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Nelerdir?

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gayrisıhhi müesseseler bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte, ruhsatlandırma, denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Gayrisıhhi müessese; Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler olarak tanımlanmaktadır.
Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler ise; Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini ifade etmektedir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 1. sınıf gayrisıhhi müesseseler listelenmiştir.

BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER

1- ENERJİ SANAYİİ

1.1- Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji santralleri,
1.2- Nükleer enerji santralleri.

2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ:

2.1- Sıcak haddeleme tesisleri, her türlü demir çelik fabrikaları, metal boru üretim tesisleri, metal kaplama tesisleri,
2.2- 50 ton/yıl ve üzerinde kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dışı dökümhaneler ile soğuk haddeleme tesisleri,
2.3- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan her nevi elektromekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve benzeri maddelerle kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri,
2.4- Gemi söküm yerleri ile 20 metre ve daha uzun boylarda gemi iskeleti ve gemi bölümleri imal ve tamir yerleri,
2.5- Kara, hava, demiryolu araçları, içten yanmalı motor ile iş makineleri üretim fabrikaları.

3- MADEN SANAYİİ

3.1- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri ile 5 ton/saat ve üzeri kapasitede olan çimento öğütme, paketleme ve karıştırma tesisleri,
3.2- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Seramik ve porselen fabrikaları,
3.3- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Alçı, kireç ve benzeri fabrikaları,
3.4- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan ve yıllık 100.000 m2 üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,
3.5- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan kömür yıkama ve eleme tesisleri, 100.000 m3/yıl üzeri kapasitedeki taş ocağı ham maddelerini her türlü işlemden geçiren tesisler,
3.6- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit ve benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler,
3.7- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Asbest ve asbest katkılı ürünleri işleme ve biçimlendirme tesisleri,
3.8- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan çeşitli metotlarla cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri,
3.9- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim tesisleri.

4- KİMYA SANAYİİ

4.1-Temel organik kimyasalların üretildiği kimya tesisleri
4.1.1- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilli asitler, esterler, asetatlar, eterler, peroksitler, yapay reçineler gibi oksijen içeren hidrokarbonlar, ayçiçeğini kabuğundan ayırıp iç üretim yapacak biyoyakıt üreten işyerleri,
4.1.2- Sülfürlü, fosforlu, halojenli hidrokarbonlar üretim tesisleri,
4.1.3- Temel plastik hammaddeleri ile kimyasal elyaf (polimeriler, sentetik lif veya selüloz tabanlı lifler) üretim tesisleri,
4.1.4- Sentetik kauçuklar üretim tesisleri,
4.1.5- Sentetik, selülozik veya su bazlı boyalar ve pigmentler üretim tesisleri,
4.1.6- Madeni ve nebati, yüzey koruyucu ve kimyasalları (vernik, cila gibi) üretim tesisleri,
4.1.7- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) 75 ton/gün üzeri hazır sıva ve ıslak sıva üretim tesisleri, (1)
4.1.8- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Yapışkan ambalaj, yara bandı, medikal bantlar ile endüstriyel bantlar üretim tesisleri, (1)
4.1.9- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Diğer organik kimyasalların ve karışımlarının üretim yerleri, sanayi tipi yapıştırıcı imal eden tesisler (polimerizasyon işlemi gerçekleştirilen tesisler.) (1)
9.1- Ham deri işleme tesisleri, 9.2- Ağacın kimyasal prosese tabi tutulduğu (kontrplak, ağaç kaplama vb) ve suni tahta üretim tesisleri, 9.3- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Her çeşit karton, mukavva ve mukavva entegre üretim fabrikaları, selülozik yumurta ve meyve viyolleri üretim tesisleri, 9.4- Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri piliç veya eş değeri diğer kanatlılar, 30 kg ve üzeri 3.000 baş ve üzeri domuz besi çiftlikleri ve 900 baş ve üzeri dişi domuz üretim çiftlikleri, 1. Sınıf gayrisıhhi müesseselerdir.

–––––––––––––––

(1) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle bu alt başlıkta yer alan (4.1.6) numaralı maddeden sonra gelmek üzere iki madde eklenmiş, mevcut (4.1.7) numaralı madde (4.1.9) olarak teselsül ettirilmiştir.
4.2-Temel inorganik kimyasalların üretildiği tesisler,
4.2.1- Amonyum klorür, potasyum klorat, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat ve gümüş nitrat gibi kimyasalların üretildiği tesisler,
4.2.2- Amonyak, hidrojen, oksijen, azot, flor gibi gazlar ve bunların bileşiklerin üretim ve dolum tesisleri ile sülfür bileşikleri, karbon oksitler gibi oksitleyici bileşiklerin üretildiği tesisler,
4.2.3- Kromik asit, hidroklorik asit, fosforik asit, nitrik asit, sülfürik asit, oleum ve sülfürlü asit üretim ve depolanma tesisleri,
4.2.4- Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazik madde üretim tesisleri,
4.2.5- Diğer inorganik kimyasalların ve karışımlarının üretim yerleri,
4.3- Fosfor, azot veya potasyum tabanlı basit veya bileşik haldeki gübre üretim tesisleri,
4.4-Temel bitkisel sağlık ürünleri, tıbbî müstahzarat ürünleri ile biositlerin fabrikasyon olarak üretildiği tesisler,
4.5- Kimyasal veya biyolojik yöntemlerle ilaç hammaddelerinin üretildiği tesisler,
4.6- Patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları,
4.7- 1 ton/gün ve üzeri kapasiteli sabun üretim tesisleri ile sulfonlama yapılan deterjan fabrikaları,
4.8- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Cam ve cam eşya üretim fabrikaları, ısıcam, temperli cam, baskılı cam imalat, kesme ve işleme tesisleri,
4.9- Pleksiglas, poliester imalathaneleri,
4.10- Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları üretim tesisleri,
4.11- Deri yakma eksraktları (zırnık) üretim tesisleri,
4.12- Pil, batarya ve akü imal tesisleri,
4.13- Her türlü film ve film banyosunda kullanılan kimyasal maddelerin üretildiği tesisler,
4.14- 50 HP ve üzeri motor gücü kullanan kauçuk ve lastik üretim ve kaplama ve lastik eşya üretim tesisleri, lastik fabrikaları ve kablo fabrikaları,
4.15- İlaç ve ilaç hammaddelerinin bir arada üretildiği tesisler,
4.16- Parlayıcı madde üretim tesisleri,
4.17- 100 HP ve üzeri motor gücü kapasitedeki plastik, plaksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri vb. yapan yerler,
4.18- Selüloz ve selüloit fabrikaları,
4.19- Asfalt ve zift üretme, işleme tesisleri,
4.20- Karpit, asetilen, sentetik benzin üretim ve dolum tesisleri,
4.21- Plastik hammaddesi üretim tesisleri,
4.22- Çocuk bezi ve kadın bağı üretim tesisleri.

5-PETROKİMYA SANAYİİ

5.1- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Madeni yağ üretim tesisleri, petrol rafinerileri, petrokimya tesisleri, döküm çamuru ve madeni yağ konusunda faaliyet gösteren işletmeler,
5.2- Havagazı ve kok fabrikaları ile doğal gaz ve kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,
5.3- Petrol, doğal gaz ve kimyasalları 10 kilometreden uzun ve 600 mm ve üzeri çaplı borularla taşıma tesisleri,
5.4- Sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz dolum tesisleri ile 30 ton ve üzeri kapasitede olan sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri,
5.5- Toplam depolama kapasitesi 500 m3 ve üzeri olan doğalgaz, petrokimya ve kimyasal ürün depolama tesisleri,
5.6- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) İçerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan 150 m3 ve üzeri depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri,
5.7- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.) Biyodizel üretim yerleri.

6-GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER
SANAYİİ

6.1- Şeker fabrikaları,
6.2- Bitkisel ham yağ veya rafine yağ elde edilen fabrikalar,
6.3- 10 ton/gün ve üzeri kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,
6.4- Kırmızı et kombina ve 1 inci ve 2 nci sınıf mezbahalar ile kanatlı et kombina ve kesimhaneler,
6.5- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Su ürünleri, salyangoz, kurbağa ve benzeri ürün işleme yerleri ile gemileri,
6.6- 500 ton/gün ve üzeri yem ve un fabrikaları,
6.7- Maya üretim tesisleri,
6.8- Fermantasyon ile alkollü içki üreten fabrikalar, malt tesisleri,
6.9- Kökeni hayvansal olan maddelerden balık unu, balık yağı, yem, yemlik, preparat üretim tesisleri,
6.10- Endüstriyel nişasta üretim tesisleri,
6.11- Genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar ile işlem yapılan yerler.
6.12- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.) Üzüm çekirdeği, keten tohumu işleme ve paketleme tesisi.

7-ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORTADAN
KALDIRILMASI İLE İLGİLİ SANAYİ

7.1- Atık yağ ve benzeri geri kazanım tesisleri,
7.2- Rendering tesisleri,
7.3- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Tehlikeli ve tıbbi atık yakma tesisleri ve tıbbi atık sterilizasyon tesisleri,
7.4- Katı atık depolama tesisleri,
7.5- Evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretim tesisleri,
7.6- Nükleer yakıtların yeniden işlenmesi veya çeşitli metotlarla bertaraf edilmesi ile ilgili tesisler.

8-TEKSTİL SANAYİİ

8.1- Boyama, apreleme, kasarlama ve benzeri işlem yapan dokuma fabrikaları ile 500 HP üzeri motor gücü kullanan konfeksiyon fabrikaları,
8.2- Sentetik elyaf iplik ve halı fabrikaları,
8.3- 100 HP üzeri motor gücü kullanan suni deri kürk ve muşamba imal yerleri,
8.4- 500 HP üzeri motor gücü kullanan işlenmiş deriden eşya imal yerleri.

9-DİĞERLERİ

9.1- Ham deri işleme tesisleri,
9.2- Ağacın kimyasal prosese tabi tutulduğu (kontrplak, ağaç kaplama vb) ve suni tahta üretim tesisleri,
9.3- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Her çeşit karton, mukavva ve mukavva entegre üretim fabrikaları, selülozik yumurta ve meyve viyolleri üretim tesisleri,
9.4- Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri piliç veya eş değeri diğer kanatlılar, 30 kg ve üzeri 3.000 baş ve üzeri domuz besi çiftlikleri ve 900 baş ve üzeri dişi domuz üretim çiftlikleri, 1. Sınıf gayrisıhhi müesseselerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Neden Ağaç Dikmeliyiz? Ağaçların Faydaları Nelerdir?

Paz Nis 21 , 2019
Ağaçların faydaları nelerdir? Ağaçların çevremize, doğaya ve bize yararları nelerdir? Ağaç dikmenin canlılar için önemi nedir? Ağaçların insanlara faydaları, ağaç küresel çevremizin bir parçasıdır. İçinde yaşadığımız binaları inşa etmek için kullanılırlar ve hatta onlardan yapılan ürünleri yazar, yemek yer, oturur ve onlardan okuruz. Ağaçlar çok önemli olduğundan, daha fazla fidan […]
Neden Ağaç Dikmeliyiz? Ağaçların Faydaları Nelerdir?