Jeotermal Enerji Nedir? Jeotermal Enerjinin Avantajları

Jeotermal, yer kabuğunun derinliklerinde biriken ısının meydana getirdiği, sıcak su, buhar ve gazlar. Jeotermal enerji ise, bunlardan faydalanmayı kapsar.

Jeotermal Enerji Nedir

Sıcak su ve buhardan elektrik enerjisi üretebilen yenilenebilir enerji kaynağı olarak tanımlanır. Yenilenebilir enerji konusunda, rüzgar ve güneş enerjisi en çok dikkati üzerlerine çekerken, jeotermal enerji ise verimli ve çevre dostu alternatiflerden biridir. Ama ne yazık ki, yalnızca bazı yerlerde bulunur.

Fosil yakıtlar, (kömür, petrol, doğal gaz) endüstriyel devrimin başlamasından bu yana insanlar için birincil enerji kaynağı olmuştur. Kömür, petrol ve doğal gaz hala dünya enerji gereksinimin çoğunu sağlarken, bu yakıtlar yakıldığında salınan karbon konusunda artan endişeler temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarının aranmasına neden olmuştur.

Jeotermal Enerjide Arkaplan

Yakıt kaynaklarını yakmak yerine, jeotermal enerjiden yararlanmak için dünyanın alt katmanlarında bulunan ısı kullanır. Dünyanın çekirdeği gezegenin oluşumundan bu yana sıcaktır. Radyoaktif elementlerin çürümesi ve bazı kayaların hareketleri sonucu oluşan sürtünme ile daha da sıcak hale gelmektedir.

Jeotermal enerji, elektriğe dönüştürülemeden de doğrudan kullanılabilir. Yüzeyin altındaki sıcaklıklar, türbinlere güç sağlayacak kadar yüksek sıcaklıkta olmayabilir, ancak evleri ısıtmak veya endüstriyel ısıtma da kullanılmak için yeterince sıcak olabilir. Bu durumlarda, sıcak su veya buhar borular vasıtasıyla çeşitli kullanımlar için doğrudan transfer edilir.

Örneğin, İzlanda’daki binaların yaklaşık % 90’ı büyük ölçekli tarım için kullanılan seralar da dahil olmak üzere jeotermal sularla ısıtılmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki birçok gıda işletme tesisi, yiyecekleri kurutmak ve pastörize etmek için jeotermal ısı kullanıyor.

Arkeolojik kanıtlar, insanların en azından 11.000 yıldır jeotermal enerjiyi kullandıklarını göstermektedir. Yeni Zelanda’daki Maori halkından, Çin’in Qin Hanedanlığı ve Roma İmparatorluğuna kadar, jeotermal kaplıcalar dünyanın her yerinde tarih boyunca banyo yapmak ve yemek pişirmek amacıyla kullanılmıştır.

Elektrik üretmek için jeotermal enerjinin modern kullanımı, ilk jeotermal kuru buhar santralinin 1904 yılında inşa edildiği, İtalya, Larderello’da başladı.

Bugün, jeotermal enerji küresel enerji arzının sadece % 0,3’ünü karşılıyor, ancak kullanıldığı yerlerde, önemli katkı sağlıyor.

Jeotermal Enerji

Jeotermal Enerjinin Avantajları

Jeotermal enerjinin, kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara göre birçok faydası vardır. Hatta güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi daha iyi bilinen, yenilenebilir enerjilere göre daha fazla avantajları vardır. Jeotermal enerjinin en önemli avantajları:

1- Neredeyse Sıfır Emisyon

Fosil yakıtlar yakıldığında, karbon atmosfere karbondioksit ve metan gazı olarak salınır. Bu sera gazları atmosferimizdeki ısıyı hapsederek küresel iklim değişikliğine neden olmaktadır. Jeotermal enerjinin birincil avantajı hiçbir şeyin yanmaması, dolayısıyla karbon emisyonları ve diğer hava kirleticilerin neredeyse bulunmamasıdır. İklim değişikliği gibi olayların engellemesinde bu enerjiyi kullanmak kısmi bir çözümdür.

2- Minimal Çevresel Etki

Jeotermal enerjinin başka çevresel avantajları da vardır. Jeotermal enerji santralleri diğer enerji santrallerine göre daha az bir yüzey alanı kaplar çünkü tesisin çoğu yerin altındadır.

3- Tükenmeyen Kaynak

Son yıllarda fosil yakıtların çıkarılması teknik olarak daha zor olmuştur. Çünkü kolayca erişilebilir rezervuarlar tükenmiştir. Dünyanın, muazzam büyüklüğü ve bunun içindeki muazzam ısı enerjisi, jeotermal enerjinin tükenmez bir kaynak olduğu anlamına gelir. Dünya var olduğu sürece, içteki ısı enerjisi var olacaktır.

4- Sürekli Enerji

Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının olumsuz taraflarından biri, gücün sürekli olarak toplanamamasıdır. Rüzgar durur ve güneş batar, bu durum enerji üretiminin geçici olarak durmasını gerektirir.

Dünyanın içi her zaman sıcak olduğu için jeotermal santraller günde 24 saat, yılda 365 gün çalışabilir. Japonya, tarihinin en büyük depremine maruz kaldığı 2011 depreminde, Fukushima’daki Yanaizu-Nishiyama jeotermal enerji üretimi, diğer enerji santralleri devre dışı kaldığı halde çalışmaya devam etmiştir.

5- Kararlı Fiyatlandırma

Küresel pazardaki dalgalanmalar nedeniyle, fosil yakıtların maliyeti günden güne artabilir veya düşebilir. Çoğu zaman, enerji şirketleri enerji maliyetleri yükseldiğinde, tüketici fiyatlarını artırır, ancak maliyetler tekrar düştüğünde yukarı çekilen tüketici fiyatlarını düşüremezler. Jeotermal enerji diğer yanıcılara oranla, maliyeti sadece düşük değil, aynı zamanda istikrarlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Jeotermal Enerjinin Dezavantajları- Jeotermal Enerji

Cts Mar 16 , 2019
Jeotermal enerjinin insan yaşamı üzerine etkileri nelerdir? Jeotermal enerjinin dezavantajları nelerdir?
Jeotermal Enerjinin Dezavantajları