Ötrofikasyon Nedir ? Ötrofikasyon Nasıl Oluşur?

Ötrofikasyon nedir? Nasıl Oluşur? Zararları Nelerdir? Ve nasıl engellenir? Bu soruların cevaplarını hep birlikte inceleyelim.

Ötrofikasyon

Ötrofikasyon nedir? Nasıl Oluşur? Zararları Nelerdir? Ve nasıl engellenir? Bu soruların cevaplarını hep birlikte inceleyelim.
Ötrofikasyon büyük su kütlelerinin ekosistemini etkileyen ciddi bir sorundur. Ötrofikasyon göl gibi su ekosisteminde, azot, fosfor gibi besin maddelerinin artması sonucu, alg ve plankton patlamasıdır. 

Ötrofikasyonun akut iki belirtisi vardır:

  • 1. Hipoksi denilen çözünmüş oksijen miktarında azalma,
  • 2. Su yaşamını tehdit eden plankton ve alg varlığı.

Tarım uygulamalarındaki artış,  endüstriyel faaliyetler ve nitrojen ve fosfor akışlarına neden olan nüfus artışları, ötrofikasyonu tetikleyen faktörlerdir.
Ötrofikasyon ayrıca deniz suyunun PH’sini düşüren karbondioksit üretebilir. Bu durum, balık ve kabuklu deniz canlılarının büyümesini yavaşlatabilir.
Çift kabuklu yumuşakçalarda kabuk oluşumunu önleyebilir ve ticari ve rekreasyonel balıkçılığın yakalanmasını azaltarak olması gerekenden daha küçük çapta hasatlara ve daha pahalı deniz ürünlerin teminine sebep olabilmektedir.

Ötrofikasyonun oluşumundaki başlıca etkenleri sıralayacak olursak; besin girdileri, güneş ve derinlikle değişim, suyun sıcaklığı, alg ve plankton yapısı, su ortamında yayılımından bahsedebiliriz.
Bu etkileri sonucunda; dip tabakada oksijensiz ortam oluşmasına (hipoksi) içme – kullanma açısından uygun olmayan su kaynağının oluşmasına, su ekosisteminde yaşayan canlıların sayısında azalmaya, istenmeyen canlı türlerin çoğalmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca koku problemi, rekreasyon için uygun olmayan ortam oluşumuna da sebebiyet verir.
Ötrofikasyonu olayını hızlandıran faktörler incelendiğinde; iklimin kurak geçmesi, aşırı buharlaşmanın oluşumu ve sulamada kullanım sayılabilir.
Ötrofikasyon ayrıca sulak alanlardaki ekosistemleri bozarak kuş, balık ve diğer canlıların yaşamlarını tehdit etmekte hatta yok olmasına sebep olabilmektedir. Ötrofikasyonun ilerleyen aşamalarında oksijen tükeneceği için bataklığa dönüşmekte, sonra çayır ve su formundan kara formuna geçiş olmaktadır.
Ötrofikasyon
Genellikle ötrofikasyon olaylarında aşağıdaki olaylarla gözlenmektedir. Bu olayları sıralayacak olursak:
1- Azot (N) ve Fosfat (P) derişiminde artış gerçekleşmektedir.
2- Su organizmalarda ve bitki kütlesinde artış gözlemlenmektedir.
3- Su kütlesi derinlikleri boyunca oksijen derişiminde maksimum ve minimum değerler gözlemlenebilmektedir.
4- Organizma tipinde değişim gözlemlenmektedir.
5- Suyun ışık geçirgenliği azalmaktadır ve renk değişimi yaşanmaktadır.
6- Derin bölgelerde oksijen derişimlerde azalmalar yaşanmaktadır.
Ötrofikasyonu önlemek için su kütlesine besin akışını engellemek gerekmektedir. Azot, fosfor girdileri azaltılmalıdır. Çökeltme, seyreltme, filtreleme, basınçlı su uygulama, algisit ve herbisit uygulamaları yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Yaşlılıkta Şişmanlığın Nedenleri?

Cts Ara 22 , 2018
Yaşlılıkta şişmanlığın nedenleri nelerdir? Şişmanlığın önlenmesi için neler yapmak gerekmektedir?
Yaşlılıkta Şişmanlığın Nedenleri?