Su Sertliği Nedir? Sertlik Giderme Yöntemleri Nelerdir ?

Yaşam kaynağı olan suyun bileşimini tanımlamak için kullanılan ölçütlerden biri de sertliktir. Genel olarak sularda sertlik denildiğinde kalsiyum (Ca++)  ve magnezyum (Mg++)  iyonlarının toplamı anlaşılır ve 1 litre suyun içerdiği kalsiyum oksit (CaO)  ve kalsiyum karbonat (CaCO3)  şeklinde belirtilir.

Sularda sertlik tayini için kullanılan metotlardan biri sabun metodudur. Suyun sabunu çökeltme özelliği o suyun sertliği olarak tanımlanır. Sabun, su içinde bulunan Ca, Mg iyonlarından dolayı çökelir. Al, Fe, Zn gibi iyonlarda çökelmeye yardım eder. Doğal sular için en sık rastlanan sertlik Ca, Mg iyonlarının oluşturduğu sertliktir. Bu sertliğe toplam sertlik denir.

Toplam sertlik= Kalıcı sertlik (karbonat olmayan)+ Geçici sertlik (karbonat sertliği)  olarak ifade edilir. Kaynatma yolu ile çöktürülerek giderilebilen sertlik, geçici sertlik olarak tanımlanır. Tuzlu sularda sodyum iyonu sabunun iyonlaşmasını engellemektedir. Sodyum iyonu sertlik oluşturan bir iyon olmamasına rağmen, yalancı sertlik denilen durumu oluşturur.

Sular sertlik derecelerine göre:

 • 0-75 CaCo3 mg/L yumuşak
 • 75-150 CaCo3 mg/L orta
 • 150-300 CaCo3 mg/L sert
 • 300 CaCo3 mg/L üzeri çok sert su olarak tanımlanabilir.

Sertlik derişimleri Fransız, İngiliz ve Alman sertlik dereceleri yardımı ile ifade edilmektedir.

 • 1 Fransız sertlik derecesi, 10 CaCo3 mg/L
 • 1 İngiliz sertlik derecesi, 14,3 CaCo3 mg/L
 • 1 Alman sertlik derecesi, 17,8 CaCo3 mg/L

Sert suların oluşturduğu problemler;

 • Sabun tüketimini artırır.
 • Su sistemlerinde, kazanlarda kireç birikimine (tabaka oluşumu) sebep olur.
 • Kumaşların yıpranmasına neden olabilir.
 • Su sistemini etkilediği için endüstride problemlere sebep olabilir.

Sularda Sertlik Giderme Yöntemleri;

 • Kireç-Soda yöntemi: su önce kireç ile (kalsiyum hidroksit- kalsiyum oksit), daha sonra da soda( sodyum karbonat) ile muamele edilmektedir.
 • Kostik Soda yöntemi: Sodyum hidroksitin kullanılması ekonomik açıdan kireç ile karşılaştırılmalıdır. Sodyum hidroksit hem geçici hem de kalıcı sertliği giderir ve kireç yöntemine oranla daha az çamur oluşumu görülür.
 • Sodyum Fosfat yöntemi: Kalsiyum ve magnezyum iyonları ile çözünmeyen fosfatlar oluşur. Fosfatın maliyeti yüksek olduğu için yaygın kullanılmamaktadır. Bu yumuşatma prosesleri genellikle endüstride kullanılmaktadır.
 • İyon değiştiriciler: İçme sularının arıtımında kullanılmaktadır. İyon değiştirici maddeler sabit yataklara konulur. Yukarıdan aşağıya doğru rejenere edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Biyosidal Ürün Kullanılırken Edilmesi Gerekenler, Haşere İlaçları

Cts Eki 13 , 2018
Evde biyosidal ürün (haşere ilaçları) kullanırken nelere dikkat etmeliyiz. Bu konuda bilinmesi gerekenler nelerdir? Gelin hep beraber bu konulara göz atalım.