Yaşam kaynağı olan suyun bileşimini tanımlamak için kullanılan ölçütlerden biri de sertliktir. Genel olarak sularda sertlik denildiğinde kalsiyum (Ca++)  ve magnezyum (Mg++)  iyonlarının toplamı anlaşılır ve 1 litre suyun içerdiği kalsiyum oksit (CaO)  ve kalsiyum karbonat (CaCO3)  şeklinde belirtilir. Sularda sertlik tayini için kullanılan metotlardan biri sabun metodudur. Suyun sabunu çökeltme […]