Tehlikeli Atık Nedir? Evdeki Tehlikeli Atıklar Nelerdir?

tehlikeli atık, tehlikeli atıkların bertarafı, tehlikeli atıkların zararları

Uygun şekilde depolanmayan ve bertaraf edilmeyen tehlikeli atıklar insan sağlığı ve çevre için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Tehlikeli atıkların bertarafı ve tehlikeli atıkların zararları konusunda daha çok bilgiye sahip olmak canlı yaşamı açısından önem teşkil etmektedir.

Tehlikeli atıklar, şimdi veya gelecekte insanlara ve çevreye zarar verme potansiyeli olan atıklar veya ürünlerdir. Evdeki tehlikeli atıkların güvenli bir şekilde elden çıkarılması, çevrenin korunması ve insan sağlığı açısından önemlidir. Bazı tehlikeli atıklar için geri dönüşüm programları mevcuttur.

Evdeki tehlikeli atıklar

Evlerde, zararlı elementler içeren birçok tehlikeli madde veya ürün vardır. Tehlikeli atıkları düzenli çöp toplama noktalarına atmak tehlikeli olabilir.

Evdeki tehlikeli atıklara örnekler:

Solvent bazlı boyalar

Pestisitler ve diğer bahçe kimyasalları

Piller (cep telefonu veya normal ev tipi piller)

Motor yağları, antifrizler ve diğer otomotiv sıvıları.

Benzin ve gazyağı

Yüzme havuzu veya spa banyosu kimyasalları

İlaçlar (tüm ilaçlar)

Televizyonlar, bilgisayarlar ve cep telefonları dahil olmak üzere elektronik ürünler

Termometreler, barometreler, termostatlar, flüoresan tüpler ve kompakt flüoresan küreler (CFL’ler).

Bunlar sadece tehlikeli ürünlere bir kaç örnektir. Tehlikeli atıkları kullanırken dikkatli olunması gerekmektedir. Yanlış şekilde elden çıkarıldığında çok büyük sorunlara neden olabilir.

Evdeki tehlikeli atıkların nasıl elden çıkarılacağına karar verirken yapmanız gereken ilk şey, ürün üzerindeki etiketleri, sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren kitapçığı okumaktır. İmha etme yöntemi, bazı ürünler için farklı olabilir; nasıl imha edileceğinin doğru yolunu bulmak gerekir. Malzemenin patlama, sızma veya tutuşma nedeniyle zarar görme riskini azaltmak için ürün ambalajındaki talimatlarını okuyunuz.

Tehlikeli Atıkları Evde Güvenle Saklamak İçin Ne Yapmalıyız?

Mümkünse ürünleri orijinal ambalajlarında saklayın. Kaplar sızdırıyorsa, yeni kaplar kullanın, ancak asla meşrubat şişeleri gibi yiyecek kapları kullanmayın.

Bir maddeyi yeni bir saklama kabına boşaltırken kimyasalları karıştırmayın.

Uyarı etiketleri ve üreticinin talimatları dahil olmak üzere tüm etiketlerin ambalajın üzerinde sağlam kaldığından emin olun.

Ürünleri veya maddeleri, sağlam şekilde ve küçük çocukların erişemeyeceği bir yere sabitlenmiş olarak dik şekilde saklayın.

Kibritler gibi yanıcı özelliği olan malzemeleri depolama alanından uzak tutun.

Depolama alanını serin ve kuru tutun.

İhtiyaçlarınız için en küçük miktarı satın alın.

Tehlikeli Atıklar Uygun Şekilde Elden Çıkarılmazsa Ne Olur?

Tehlikeli evsel atıklar, asla günlük olarak toplanan çöplerin içine, lavabo ve tuvalete atılmamalıdır, toprağa gömülmemelidir.

Tehlikeli atıkların bahçeye veya toprağa gömülmesi; tehlikeli kimyasallar yüzey veya yeraltı sularına sızabilir. Bu durum, toprağın, bitkilerin ve suyun olumsuz yönde etkilenmesine neden olur.

Tehlikeli atıkların lavaboya dökülmesi; atıklar boruları paslandırabilir veya yağmur suyu drenajlarını tıkayabilir ve su arıtma tesislerinde sorunlara neden olabilir.

Tehlikeli atıkları çöplerin içerisine karıştırılması; çöp toplama çalışanlarının sağlık ve güvenliğini riske sokabilir. Ayrıca normal depolama alanlarına gönderilirse su kaynaklarını ve içme suyunu kirletebilir. Tehlikeli atıklar sadece özel olarak tasarlanmış depolama alanlarında depolanmalıdır.

Plastik poşetler; doğru şekilde geri dönüştürülmezse veya güvenli bir şekilde atılmıyorsa çirkin çöp problemi yaratabilir. Bu poşetler su yollarına girerse, yaban hayatı için tehlike oluşturabilirler. Artık geri dönüşüm için alışveriş yaparken bez torbalar kullanılmaktadır.

Atıklarla İlgili Bazı Terimler ve Anlamları

Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış geri dönüşümü mümkün olmayan ürünler de dâhil tüm ürünleri ifade eder.

Akümülatör: Endüstride ve araçlarda otomatik marş, aydınlatma veya ateşleme gücü için kullanılan, şarj edilebilir sekonder hücrelerde kurşunla sülfürik asit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını ifade eder.

Ara depolama tesisi: Atıkların ön işlem, geri kazanım veya bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce, atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolandığı tesisi ifade eder.

Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali ifade eder.

Atık getirme merkezi: Kaynağında ayrı toplanan atıkların geri kazanıma ve/veya bertarafa gönderilmesi amacıyla bırakıldığı merkezleri ifade eder.

Atık sahibi: Atık üreticisi ya da atığı zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişiyi ifade eder.

Atıkların sınırlar ötesi hareketi: Atıkların ithalat veya ihracatı ile bir devletten başka bir devlete, transit geçiş dâhil olmak üzere sevk edilmesini ifade eder.

Ayrı toplama: Atıkların türlerine ve özelliklerine göre ayrı biriktirilmesini ifade eder.

Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi ifade eder.

Atık yönetimi: Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini ifade eder.

Atık yönetim planı: Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren planı ifade eder.

Biyo-bozunur atık: Park, bahçe ve evler ile lokantalar, satış noktaları, gıda üretim ve benzeri tesislerden kaynaklanan oksijenli veya oksijensiz ortamda bozunmaya uğrayabilen atıkları ifade eder.

Biyo-kurutma: Biyo-bozunur atıkların aerobik çürüme esnasında açığa çıkan ısı ile kurutulmasını ifade eder.

Biyo-metanizasyon: Organik maddelerin anaerobik mikroorganizmalarla ayrışması sırasında meydana gelen çok adımlı biyokimyasal reaksiyonlardan oluşan biyolojik süreci ifade eder.

Geri dönüşüm: Enerji geri kazanımı ve yakıt olarak kullanımı ya da dolgu yapmak üzere atıkların tekrar işlenmesi hariç olmak üzere, organik maddelerin tekrar işlenmesi dâhil atıkların işlenerek asıl kullanım amacı ya da diğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü herhangi bir geri kazanım işlemini ifade eder.

Hafriyat toprağı: İnşaat veya arazi düzenlenmesi öncesinde faaliyete konu arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluşan kaya ve toprak malzemeyi ifade eder.

İkili toplama sistemi: Biyo-bozunur atıklar ile geri kazanılabilir atıkların evlerde iki farklı torbada biriktirilmesi ve ayrı olarak toplanmasını ifade eder.

Kirleten öder ilkesi: Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamaların kirleten veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanmasını ifade eder.

Kompost: Organik esaslı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen ürünü ifade eder.

Pil: Hücrelerde kimyasal reaksiyon sonucu oluşan kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını ifade eder.

Toplama-ayırma tesisi: Atıkların toplandığı ve cinslerine göre sınıflandırılarak ayrıldığı atık işleme tesisini ifade eder.

Ulusal atık taşıma formu (UATF): Atığın bulunduğu yerden atık işleme tesisine kadar taşıma işlemlerinde kullanılan, kayıt ve beyanları içeren formu ifade eder.

dm.crn

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Plastik Poşetlerin Çevreye Verdiği Zararlar Nelerdir?

Cts May 4 , 2019
Plastik poşetlerin çevreye verdiği zararlar, plastik poşetlerin su kaynakları üzerindeki zararlı etkileri, plastik poşetlerin arazi üzerindeki olumsuz etkileri, plastik poşetlerin hayvanlar üzerindeki olumsuz etkileri ve plastik poşetlerin bitkiler üzerindeki zararlı etkileri konularını bulacağınız yazımıza göz atalım. Plastik poşetlerin çevreye verdiği zararlar; plastik poşetler birçok olumsuz etkiye neden olur. Bu nedenler […]
Plastik poşetlerin çevreye verdiği zararlar