Termal Kirlilik Nedir? Termal Kirliliğinin Sebepleri

Termal kirlilik nedir? Birçok insan termal kirlenmeyi hiç duymamış ve neden olduğu önemli sorunları fark etmemiş durumdadır. Termal kirlenmenin sebeplerine ve etkilerine bir göz atalım.

termal kirlilik - çevre sağlığı

Termal kirlilik nedir? Birçok insan termal kirlenmeyi hiç duymamış ve neden olduğu önemli sorunları fark etmemiş durumdadır. Termal kirlenmenin sebeplerine ve etkilerine bir göz atalım.

Çoğu insanın bildiği temel kirlilik fikri, taşıtlardaki karbon emisyonlarından kaynaklanan hava kirliliği, zararlı kimyasal maddeler kullanma sonucunda oluşan kirlilik ve atıkların çevreye atılması sonucunda oluşan kirlilik şeklindedir. Birçok insan termal kirlenmeyi hiç duymamış ve neden olduğu önemli sorunları fark etmemiştir.

Termal Kirlilik Nedir?

Suyun sıcaklığını değiştiren herhangi bir işlem sonucunda suyun niteliğinin bozulması olayıdır. Bu süreç yerel topluluklara ve ekosisteme zarar vermekte olup sorun zamanla artmaktadır. Termal kirlenmenin yaygın nedenlerinden birisi, tesis ve işletmelerin makine ve diğer ürünlerini temizlemek için,  yakındaki kaynaklardan su çekmesi ardından suyu geri kaynağa göndermesidir.

Atık su tesisleri ve üretim tesisleri termal kirliliğinin en önemli nedeni arasında gösterilir. Dikkatsiz su kullanımının etkileri büyük ve kalıcı bir etkiye sahiptir. Hükümetler ve topluluklar, suyun nasıl kullanıldığına dair daha sıkı düzenlemeler için aktif bir şekilde mücadele etmelerine rağmen, sorun devam ediyor.

Termal kirlenmenin sebeplerine ve etkilerine bir göz atalım.

Termal kirliliğin, en büyük nedeni endüstrilerin faaliyeti olsa da, termal kirlenmeye sebep olan farklı faktörlerde vardır.

1. Sanayi ve Üretim Tesisleri

İşletmeler, makinelerini soğutmak ve temizlemek için yakındaki kaynaklardan su çekip sonra tekrar orijinal kaynaklarına bıraktıklarında, suyun niteliğinde bozulmalar olur. Bu durum suyun oksijen seviyesini değiştirir ve suda yaşayan hayvan hayatına zarar verir. Sadece hayvan yaşamını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda su ile birlikte büyüyen bitkileri de öldürür.

2. Toprak Erozyonu

Çalışan tesisler termal kirliliğin en önemli nedeni olsalar da, toprak erozyonu diğer bir ana nedendir. Toprak erozyonu, toprağın en üst katmanlarının dağılmasıdır. Evler veya iş yerleri inşa etmek için ağaçları ve bitki örtüsünü temizlemek gibi insan faaliyetlerinden veya doğal olaylar neticesinde meydana gelebilir.

Toprak erozyonu su seviyelerinin yükselmesine ve suyun daha fazla güneş ışığına maruz kalmasına neden olur. Zamanla, sudaki sıcaklığın artması dolayısıyla meydana gelen oksijenin parçalanması olayı biyomlarda sorunlara neden olur.

3. Su Akışı

Termal kirliliğin bir başka nedeni ise, yollar ve kaldırımlardan akan akıntı suyundan kaynaklanmaktadır. Yollar, otoparklar ve kaldırımlar bileşimindeki maddeler nedeniyle daha çok ve daha uzun süre ısınırlar. Buradan lağım sistemlerine veya diğer doğal su kütlelerine geçen su sıcaktır ve termal kirlenmeye neden olmaktadır.

4. Ormansızlaşma

Ağaçların ve büyük bitkilerin avantajlarından biri de gölge sağlamalarıdır. Çevredeki ağaçlar ve bitkiler güneş ışığının doğrudan su üzerine düşmesini önlemeye yardımcı olur. Ormansızlaşma, bir bölgeden çok sayıda ağaç ve bitkinin eksilmesidir. Bu durum, suyun sıcaklığının hızla artmasına neden olur.

Ormansızlaşma, oksijen eksikliğinden kaynaklanan sera gazlarının artmasına ve termal kirlilik nedeniyle küresel ısınmanın meydana gelmesine sebep olur.

5. Doğal Afetler

Volkanlar veya okyanus tabanındaki diğer jeotermal faaliyetler, su sıcaklığında hızlı bir artışa neden olabilir. Doğal olarak oluşan termal kirlilik kaçınılmaz olmak birlikte, en önemli nedenleri insan yapımıdır.

Termal Kirlilik Etkileri

Bilim adamları arasında, termal kirliliğin etkilerinin olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğu hakkında bir tartışma vardır.  Bazıları, bu tür kirlilik sonuçlarının ekosistemleri tahrip edebileceğine inanmaktadır.

Diğerleri, bazı zararlı sonuçlar doğurduğu konusunda hemfikirler, ancak işlerini yapan sektörler olmadan insan hayatı olumsuz yönde etkilenecektir. Termal kirlenmenin etkileri;

1. Azaltılmış Oksijen Seviyeleri

Sıcaklık sudaki çözünmüş oksijeni azaltır. Sıcak su, soğuk su kadar oksijen tutmaz. Su sıcaklıkları, özellikle hızlı bir şekilde yükseldiğinde, deniz yaşamını durma noktasına getirir.

2. Toksinlerin Serbest Bırakılması

Elektrik santrallerinde veya diğer endüstrilerden yüksek sıcaklıktaki sular salındığında, toksinler doğal su kaynaklarına ulaşabilir. Salınan toksinler, zararlı kimyasallar ve radyasyon içerir. Bu toksinler, doğal su kaynağına bağlı olan canlı organizmalar üzerinde önemli zararların meydana gelmesi sebep olur.

3. Biyoçeşitlilik Kaybı

Deniz hayvanlarının termal kirlilik nedeniyle ölmesi sonucu biyoçeşitlilik kaybı meydana gelir. Sıcaklık değişimlerine daha kolay adapte olabilen hayvanlar, bitkiler ve diğer organizmalar hayatta kalacaktır, adapte olamayanlar yok olacaktır.

termal kirlilik - çevre sağlığı

4. Ekoloji Üzerine Etkileri

Termal kirlilik ani olabilir, bitkiler, böcekler, amfibiler, ve balıklarda büyük miktarda ölüme neden olabilir. Doğal suya geri salınan sıcak su, birçok ekosistem için öldürücü etkiye sahiptir. Ani sıcaklık değişimleri, uzun yıllar boyunca ekosistemlere zarar verir.

5. Üreme Sonuçları

Yüksek su sıcaklıkları doğuştan sakatlıklara, yumurtaların erken bırakılmasına neden olabilir. Yumurtaların sağlıklı gelişmesini sınırlayabilir.

6. Toplu Göç

Su sıcaklıkları, hızlı bir şekilde arttığında, bazı organizmalar ve deniz hayvanları daha yaşanabilir ortamlara göç eder. Bu durum besin zincirlerinin bozulmasına sebep olur.

Termal Kirlilik Nasıl Kontrol Edilebilir?

Isıtılmış suyu, yakındaki su kaynaklarına bırakmadan önce arıtılmalı.

İşletmelerde soğutma kulesi veya soğutma havuzların bulunması.

Kojenerasyon; ısıtılmış suyun geri dönüşümü işlemi. Geri dönüşümlü su, endüstriyel ısıtma veya diğer evsel işlemler için kullanılır.

Yağmur suyu akışını yeraltındaki havzalara yönlendirmek. Çevre dostu faaliyet göstermek isteyen şehirler bu işlemi yapıyor. Yağmur suyu havzaları, termal kirliliği azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Termal kirlilik, insanlar üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmadığından önemi tam olarak anlaşılmamıştır. En küçük mikroorganizmalardan amfibi, balinalara ve yunuslara hatta insanlara bile zarar vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Taşınabilir Güneş Paneli Nedir? Nasıl Çalışır?

Pts Mar 11 , 2019
Taşınabilir güneş paneli nedir? Taşınabilir Güneş panelleri nasıl çalışır? Taşınabilir güneş enerji paneli ile ne kadar enerji üretebilirsiniz? Bu soruların cevaplarına hep birlikte göz atalım.
Taşınabilir Güneş Paneli